Pedagogische aanpak

’t Zonnetje heeft een pedagogisch beleid. We handelen op een manier waarvan we weten dat het voor het kind verantwoord en goed is en doen dat in goed overleg met de ouders/verzorgers. Door onze positieve benadering van het kind kan en durft het zich in eigen tempo te ontwikkelen en zelfvertrouwen opbouwen. Kinderen vertellen veel. Goed luisteren levert ons de waardevolle achterliggende boodschap op van wat zij zeggen. Door naar ieder kind afzonderlijk te kijken bouwen we samen een goede band op. De relatie die kinderen onderling opbouwen vinden wij echter minstens zo belangrijk als de relatie met de pedagogisch medewerkers.

Het is voor ieder kind heel belangrijk dat het de ruimte krijgt om gevoelens uit te drukken. Voor een kind kan het moeilijk zijn om dat verbaal te doen. Met zingen, dansen, fantasiespelen, tekenen, kleien en knutselen bieden we alternatieven waarmee kinderen hun gevoelens kunnen uiten.

Kinderen moeten zichzelf mogen zijn. In onze visie heeft een kind ook recht op verantwoordelijkheid. Natuurlijk is het belangrijk deze verantwoordelijkheid af te stemmen op de draagkracht van ieder kind. Om te bepalen wat de draagkracht van ieder kind is observeren we de bezigheden, creativiteit en sport- en spelactiviteiten van het kind. Aan de hand van de vaardigheid hierin zal het mogelijk zijn het kind steeds verder “los” te laten en het steeds meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Bij ’t Zonnetje is dus geen sprake van een verplicht programma voor de kinderen. Het kind willen wij vanuit zichzelf uitdagen om bezig te zijn, individueel of met een groep.

De uitgebreide pedagogische visie van Kinderopvang ’t Zonnetje ligt ter inzage in onze kinderopvang. Ook zijn er enkele uitleenexemplaren beschikbaar. Vraag ons ernaar.

In verwachting?

Lees dan snel verder

Onze locatie in beeld

Bekijk de presentatie

Papa's en mama's vertellen

Bekijk de reacties

Heb je nog vragen?

Wij beantwoorden ze graag

Neem contact op

Wat zeggen andere ouders

Tom en Anouk Kierkels

Ook wij zijn vandaag voor de laatste keer bij het zonnetje geweest. Onze dochter en zoon hebben een hele fijne tijd gehad, en wij dus ook. We hebben ze nooit met een vervelend gevoel achter gelaten. Er is een gezellige sfeer op de groep, kindjes van alle leeftijden spelen met elkaar en helpen elkaar. Ze kwamen moe maar gelukkig nog steeds gezellig thuis na een dag binnen en buiten spelen bij het zonnetje. De leidsters zorgen met alle liefde voor de kinderen, dat merk je aan alles.