Klachten

Problemen zijn er om op te lossen
Wij doen er alles aan om het contact met u prettig te laten verlopen en uw kind zich thuis te laten voelen. Desondanks kan het altijd voorkomen dat u of uw kind onverhoopt en onprettige ervaring heeft. Vertel het ons alstublieft! Dan kunnen we het er samen over hebben. Wij pakken de situatie zorgvuldig op en zijn altijd bereid hiervan te leren. Alleen op die manier kunnen wij continu onze dienstverlening verbeteren.

Kwaliteitmeting
Voor het meten van onze kwaliteit nodigen wij u graag uit uw reactie te geven op onze dienstverlening:

  • Drie maanden na de start van de opvang vragen wij u uw ervaringen met ons te delen.
  • Bij het beëindigen van de opvang vragen wij u uw oordeel te geven over onze kinderopvang.

Suggestie of klacht
Heeft u als ouder een verbetersuggestie? Daar kunnen we iets mee! Bent u ontevreden over de opvang van uw kind of onze dienstverlening? Ook dan horen we dat graag van u.
We vragen u om dit allereerst te bespreken met de betreffende pedagogisch medewerker(s), of de directie. Indien het gesprek niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de directie. Wij raden u aan om voorafgaande het Intern Klachtreglement te bekijken.

Geschillencommissie
Als u vindt dat wij uw klacht niet naar behoren oplossen, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang .Lees in de brochure van de Geschillencommissie Kinderopvang hoe het indienen van een klacht werkt.
Uitgebreide informatie over de Geschillencommissie Kinderopvang leest u op de website van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Klachtloket Kinderopvang en Geschillencommissie Kinderopvang:
Bordewijklaan 46,
2591XR Den Haag,
070-3105310
Reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang

Nog even in het kort
De te volgen stappen bij het indienen van een klacht sommen we nog een keertje kort op:

  • De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst intern in.
  • Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij ons indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  • Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door ons aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
  • Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, dan zijn wij aan die keus gebonden. Indien wij als kinderopvang een geschil aanhangig willen maken, moet bij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm gevraagd worden of men het hiermee eens is. Gaat de ouder/oudercommissie hier niet binnen vijf weken mee akkoord dan zijn wij vrij het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  • De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  • Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

In verwachting?

Lees dan snel verder

Onze locatie in beeld

Bekijk de presentatie

Papa's en mama's vertellen

Bekijk de reacties

Heb je nog vragen?

Wij beantwoorden ze graag

Neem contact op

Wat zeggen andere ouders

Tom en Anouk Kierkels

Ook wij zijn vandaag voor de laatste keer bij het zonnetje geweest. Onze dochter en zoon hebben een hele fijne tijd gehad, en wij dus ook. We hebben ze nooit met een vervelend gevoel achter gelaten. Er is een gezellige sfeer op de groep, kindjes van alle leeftijden spelen met elkaar en helpen elkaar. Ze kwamen moe maar gelukkig nog steeds gezellig thuis na een dag binnen en buiten spelen bij het zonnetje. De leidsters zorgen met alle liefde voor de kinderen, dat merk je aan alles.