Inspectierapport

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan de gegevens van alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die aan de wettelijke eisen voldoen. In het LRKP kan iedereen zien welke opvang door de gemeente is geregistreerd na een jaarlijkse inspectie door de GGD. De gemeenten dragen zorg voor de registratie en zijn verantwoordelijk voor de juiste informatie in het LRKP. Bekijk de laatste inspectierapporten.

Observaties en bevindigen uit het inspectierapport.

Emotionele veiligheid:
Bij aankomst op het kinderdagverblijf zitten de pedagogisch medewerkers met de kinderen in de kring. De kinderen zijn actief betrokken en zingen bijvoorbeeld uit volle borst mee. De kinderen zijn zichtbaar in hun element. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat als er een liedje wordt gezongen, ze spontaan gaan dansen en springen. De stemming is opgewekt.

De kinderen worden op een vriendelijke wijze aangesproken. De pedagogisch medewerkers dragen consequent zorg voor oogcontact.

Tijdens het buiten spelen hebben de pedagogisch medewerkers oog voor de kinderen die in verschillende groepjes spelen.

Een kindje dat nog niet zo lang op het kinderdagverblijf aanwezig is krijgt extra aandacht. Dat geldt ook voor een kindje dat altijd verdrietig blijkt te zijn als men na het buiten spelen naar binnen gaat.

Persoonlijke competentie:
Op de groep werkt men volgens de principes van de VVE methode Uk en Puk. Naast het feit dat taalvaardigheid de aandacht heeft, wordt ook gewerkt aan het stimuleren van een brede ontwikkeling van jonge kinderen.

Dit doet men onder meer door met thema’s te werken. Het huidige thema is ‘herfst’. In het kader van dit thema wordt er geknutseld (er zijn egeltjes en parapluutjes gemaakt) en men leest bijvoorbeeld boekjes voor. Ook wordt er met woordkaarten gewerkt.
Er wordt actief voorgelezen. Kinderen worden door het aanwijzen van de plaatjes betrokken bij het verhaal. Als men het over ‘mevrouw schildpad’ heeft, vraagt de pedagogisch medewerker de kinderen waar ze denken dat zij slaapt.

Wanneer een kindje opmerkt, dat hij het boekje dat de pedagogisch medewerker bij de bibliotheek heeft gehaald kent, vraagt ze hem te vertellen waar het verhaaltje over gaat.

Tijdens de observatie is gezien dat de pedagogisch medewerkers de kinderen met regelmaat complimentjes geven. Hierdoor wordt het positief zelfbeeld versterkt.

Wanneer een kindje goed mee helpt met opruimen, krijgt hij daarvoor een pluim. Dat geldt ook voor een kindje, dat tijdens het voorlezen de afbeeldingen goed weet te benoemen.

Door de inrichting van de groepsruimte is er een gevarieerd spelaanbod voor de kinderen. Er staat onder meer een boerderij, een garage, een keukentje en een kralenplank. Ook is er een poppenhoek. Een deel van de roepsruimte is afgeschermd voor de allerkleinsten.

Sociale competentie:
In de kring leren kinderen rekening met elkaar te houden. Er wordt verwacht dat men aandacht voor elkaar heeft en naar elkaar luistert.
Door samen liedjes te zingen wordt het ‘groepsgevoel’ versterkt.

Er wordt aandacht besteed aan onderlinge vriendschappen. De pedagogisch medewerker spreekt met één van de kinderen door wie er de volgende dag op het kinderdagverblijf aanwezig zal zijn Als het jongentje laat weten blij te zijn wanneer gemeld wordt dat een bepaald kindje komt, merkt de pedagogisch medewerker het volgende op: ‘Ja, dat is een vriendinnetje van je. Leuk hè?’

Wanneer de kinderen in de kring zitten worden de babystoeltjes van de allerkleinsten zo gezet, dat deze kinderen de anderen kunnen zien (en ook zij erbij horen).

Overdracht van normen en waarden:
Afspraken en regels worden aan kinderen uitgelegd. Dat blijkt onder meer wanneer één van de kinderen op wil staan, terwijl ze in de kring zitten. De pedagogisch medewerker vraagt hem te blijven zitten en legt uit dat als hij gaat staan, de andere kinderen het boekje niet kunnen zien.

Als 2 kinderen een conflictje dreigen te krijgen, omdat ze beiden hun zinnen op dezelfde stoel hebben gezet, lost de pedagogisch medewerker dit op door voor te stellen dat ze er een tweede stoel bij pakken. Dat voorstel wordt overgenomen waarna de kinderen tevreden naast elkaar gaan zitten.

Kinderopvang ’t Zonnetje voldoet aan alle voorwaarden en staat in het LRKP geregistreerd onder nummer: 956315793.

In verwachting?

Lees dan snel verder

Onze locatie in beeld

Bekijk de presentatie

Papa's en mama's vertellen

Bekijk de reacties

Heb je nog vragen?

Wij beantwoorden ze graag

Neem contact op

Wat zeggen andere ouders

Tom en Anouk Kierkels

Ook wij zijn vandaag voor de laatste keer bij het zonnetje geweest. Onze dochter en zoon hebben een hele fijne tijd gehad, en wij dus ook. We hebben ze nooit met een vervelend gevoel achter gelaten. Er is een gezellige sfeer op de groep, kindjes van alle leeftijden spelen met elkaar en helpen elkaar. Ze kwamen moe maar gelukkig nog steeds gezellig thuis na een dag binnen en buiten spelen bij het zonnetje. De leidsters zorgen met alle liefde voor de kinderen, dat merk je aan alles.